28.05.2021

ОБЯВА

Офис за военен отчет-Община Ценово Ви информира, че със Заповед ОХ-350/23.04.2021 на Министъра на отбраната на Република България са обявени 20 (двадесет) вакантни длъжности за матроси във военни формирования от състава на Военноморските сили.

Вакантните длъжности са в следните военни формирования:

    в.ф. 34410 – Варна / 2 длъжности 

    в.ф. 28430 – Варна / 2 длъжности 

    в.ф. 38920 – Варна / 5 длъжности

    в.ф. 28580 – Варна / 1 длъжност 

    в.ф. 18360 – Бургас / 3 длъжности

    в.ф. 22480 – Бургас / 7 длъжности

Срок за подаване на документите до 16.06.2021 г.

Адрес и телефон за допълнителна информация и съдействие:

Военно окръжие I степен Русе - гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8

телефон: 082/834 817

Офис за военен отчет - Община Ценово

с. Ценово, ул. „Цар Освободител”  №66

телефон: 0889 756 330

Линк към обявата: 
http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqva_vo...