19.08.2020

ЗАПОВЕД

 Със Заповед №РД-11/142 от 18.08.2020г., на кмета на Община Ценово се прекратява съсобствеността между Община Ценово и ВАРДИМЕКС ЕООД. 

Заповед за прекратяване>>