26.10.2021

ЗАПОВЕД

  Със Заповед №РД-11/136 от 25.10.2021г., на кмета на Община Ценово се прекратява съсобствеността между Община Ценово и Димитър Хаджи Борисов Митев върху имот, незастроен терен от 35,00 кв.м в село Кривина, община Ценово.

Заповед №РД-11/136 >>