24.11.2022

СЪОБЩЕНИЕ 
за одобряване на План – Сметка за очакваните разходи по дейности за чистотата в Община Ценово за 2023 г.
и определяне размера на „Такса за битови отпадъци“ за 2023г.
 
Община Ценово съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с внасянето на Докладна записка за одобряване на План – Сметка за очакваните разходи по дейности за чистотата в Община Ценово за 2023г. и определяне размера на „Такса за битови отпадъци“ за 2023г от Общински съвет - Ценово,  Община Ценово приема предложения и становища относно внесената докладна до 24.12.2022г. на e-mail: obshtina_cenovo@abv.bg или в деловодството на Община Ценово на адрес: с. Ценово, ул. Цар Освободител № 66.
 

Цялото предложение >>