23.08.2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

За Информационни срещи на Областен информационен център - Русе «Новите Програми с европейско финансиране 2021-2027 и предстоящи възможности за кандидатстване»

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО,

Областен информационен център-Русе съвместно със Териториалната служба за съвети в земеделието Русе ( за част от събитията) в периода от 31 август до 3 септември 2021 година планират поредица от информационни срещи, представящи Новите Програми с европейско финансиране 2021-2027 и предстоящи процедури за кандидатстване през 2021 г. с акцент върху мерките за подкрепа на развитието на малките стопанства и младите фермери- подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" и подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“.

Съгласно графика срещата за община Ценово е предвидена на 02.09.2021 година

Сградата на Община Ценово, Заседателна зала ет.3, стая 302

С уважение,

 Кмет на Община Ценово
Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ