25.10.2023
Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за изграждане на линейна инфраструктура, пресичаща воден обект - виадукт при км 66+207, за обект: "Обход на гр. Бяла" от км 40+640 до км 76+040, свързано с реализацията на инвестиционно предложение "Автомагистрала Русе - Велико Търново"

Цялото съобщение >>