18.03.2021

ОБЯВА

Офис за военен отчет-Община Ценово Ви информира, че със заповед ОХ- 188/10.03.2021 г. на министъра на отбраната на Република България e разкрита процедура по обявяване на 195 (сто деветдесет и пет) вакантни войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища във военни формирования от състава на Сухопътни войски, както следва:

- В гарнизон Стара Загора-21 бр.;

- В гарнизон Ямбол-15 бр.; 

- Във военно формирование 38220- Плевен-4бр.;

- В 61-ва механизирана бригада-Карлово-70бр.;

- В бригадно командване-Благоевград-35бр.;

- Във военно формирование 54990-Враца-10бр.;

- Във военно формирование 28330-Смолян-20бр.;

- Във военно формирование 24620-Свобода-10бр.;

- Във военно формирование 42600-Мусачево-10бр.

  Срок за подаване на документи по местоживеене и постоянен адрес-23.04.2021г. включително. Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване можете да получите от:

Военно окръжие I степен Русе-гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8

телефон: 082/834 817

Офис за военен отчет-Община Ценово

с. Ценово, ул. „Цар Освободител”  №66

телефон: 0889 756 330

Линк към обявата: