08.11.2021

ОБЯВА

Офис за военен отчет-Община Ценово Ви информира, че със заповед ОХ- 951/21.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е  разкрита процедура по обявяване на 42(четиридесет и две) вакантни длъжности от състава на Съвместното командване на силите, за в.ф. 22980-София, за в.ф. 52210-Банкя и за в.ф. 28860-Горна Малина, за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища. 

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

2. Да не са по-възрастни от 40(41 или 44) години;

Съгласно чл. 141, ал.6 ЗОВСРБ, възрастта от 41 или 44 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

-Изпълнявали са военна служба(кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред,

-Кандидатстват за заемане на длъжността не по- късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба).

-Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността;

3. Да са годни по медицинските стандарти и психологически пригодни за военна служба.

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ х-р и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ х-р.

5. Да нямат друго гражданство.

Срок за подаване на документите по местоживеене н постоянен адрес-26.11.2021г. включително. Размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1016 лева.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване можете да получите от:

Военно окръжие I степен Русе-гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8
телефон: 082/834 817

Офис за военен отчет-Община Ценово
с. Ценово, ул. „Цар Освободител”  №66
телефон: 0889 756 330

Линк към обявата: 
http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/oh-951.pdf