20.08.2021

ОБЯВА

Офис за военен отчет-Община Ценово Ви информира, че със заповед ОХ- 632/23.07.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита  процедура по обявяване на 24 вакантни длъжности в Националната гвардейска част. Те следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина. 

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

2. Да не са по-възрастни от 40(41 или 44) години;

ВАЖНО: Кандидатите за войници, спечелили кокурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за ВС не са навъряили 40(41 или44) години.

Съгласно чл. 141, ал.6 ЗОВСРБ, възрастта от 41 или 44 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

-Изпълнявали са военна служба(кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред,

-Кандидатстват за заемане на длъжността не по- късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба).

3. Да са годни по медицинските стандарти и психологически пригодни за военна служба.

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ х-р и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ х-р.

5. Да нямат друго гражданство.

 Срок за подаване на документите по местоживеене н постоянен адрес-до 07.10.2021г. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване можете да получите от: 

Военно окръжие I степен Русе-гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8
телефон: 082/834 817 

Офис за военен отчет-Община Ценово, ул. „Цар Освободител”  №66
телефон: 0889 756 330

Линк към обявата: 
http://www.comd.bg/bg/content/obyaveni-24dvadeset-i-chetiri-vakantni-dlzhnosti-za-voynici-v-nacionalnata-gvardeyska-chast