18.03.2021

ОБЯВА

 Офис за военен отчет-Община Ценово Ви информира, че със заповед ОХ-194/10.03.2021 г. на министъра на отбраната на Република България e разкрита процедура по обявяване на  1 (една)вакантна длъжност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).

Срок за подаване на документи по местоживеене и постоянен адрес-05. 04. 2021г. включително. 

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване можете да получите от:

Военно окръжие I степен Русе-гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8

телефон: 082/834 817

Офис за военен отчет-Община Ценово

с. Ценово, ул. „Цар Освободител”  №66

телефон: 0889 756 330

Линк към обявата: