27.04.2020
ПРОТОКОЛИ
           Във връзка Заповед № 113 от 13.04.2020г. на кмета на Община Ценово за предоставяне и ползване поземлени имоти общинска собственост, представляващи пасища и мери. 
Протокол №1>>   
Протокол №2>>