26.08.2020

ПРОТОКОЛ

ОТ ПРОВЕДЕНА ТРЪЖНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА

ПИ 028004, ПИ 028007, ЗЕМЛИЩЕ С. ЦЕНОВО, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД 19 ОТ 06.08.2020 г. и ЗАПОВЕД 22 ОТ 25.08.2020 г. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НЧ „ХРИСТО БОТЕВ -1898” С. ЦЕНОВО.

Протокол >>