13.01.2023

Протокол от преброяването на  популацията на безстопанствените кучета на територията на община Ценово
Протокол от преброяването на безстопанствените кучета