26.03.2021 г.

ДО 
 „АГРОЛА ЕКОИНВЕСТ“ ООД

гр. Русе 
ул. „Димитър Атанасов" 3, вх. 1, ет. 6  

Протокол от 17.03.2021.