01.02.2016 
ПРОТОКОЛ 
№3
ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
ЗА РЕГИОН БОРОВО /БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ/ 
 
ПРОТОКОЛ № 3 от 16.12.2015 
РЕШЕНИЕ № 1 по протокол № 3 от 16.12.2015