16.02.2018 

ПРОТОКОЛ 

№ 1

  от Редовно Общо Събрание на 

РЕГИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН БОРОВО /БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ/

проведено на 09.02.2018 г.

Прочети подробно