Политика и визия 

Политика на Община Ценово
Политиката по управление на Община Ценово е насочена към осигуряване нарастваща ефективност на процесите на управлението с цел създаване на всички условия за постигане на икономически и социален растеж на общината, съобразно потребностите и очакванията на заинтересованите страни.
 
 
Визия
Желанието на Община Ценово за дългосрочно развитие, е да създаде по-добри условия на живот на населението, да се открият нови работни места, да се изготвят работни проекти за подобряване на инфраструктурата на цялата Община, да постигне Европейски стандарт на селско стопанство, да съхрани природната среда и да я включи в икономиката на Общината, всеки жител да бъде европеец по стандарт и начин на живот, българин по култура и национален дух.