Образование - делегиран бюджет 2012

Заповед на кмета относно разпределение на средствата от държавния бюджет в областта на образованието
прочети подробно PDF

Правила за разпределение на резерва и промените в средствата
прочети подробно PDF

Формули за разпределение на средствата в образованието
прочети подробно PDF

  

Образование - делегиран бюджет 2011

Заповед на кмета относно разпределение на средствата от държавния бюджет в областта на образованието
прочети подробно PDF

Правила за разпределение на резерва и промените в средствата
прочети подробно PDF

Формули за разпределение на средствата в образованието
прочети подробно PDF

 

Образование - делегиран бюджет 2010

Заповед на кмета относно разпределение на средствата от държавния бюджет в областта на образованието
прочети подробно PDF

Правила за разпределение на резерва и промените в средствата
прочети подробно PDF

Формули за разпределение на средствата в образованието
прочети подробно PDF