02.06.2021

С решение № 190 с протокол 26 от 26.05.2021 но Общински Съвет Ценово се прие план за интегрирано развитие на община Ценово (2021-2027) г.

План за интегрирано развитие на община Ценово (2021-2027) г. PDF