12.05.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: приемане на наредба за изменение на Наредба № 2 за общинската собственост на Община Ценово.

Цялото предложение >>