25.11.2021

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
 
   ОТНОСНО: Одобряване на План-Сметка и определяне на размера на "Такса за битови отпадъци" за 2022г.  
 
Цялото предложение >>
Приложения >>