24.11.2022

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Цветомир Петров

ЗА Кмет на Община Ценово, област Русе

Относно: приемане на Наредба за изменение на Наредба №19 за местните данъци в Община Ценово.

цялото предложение >>