24.11.2022

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Цветомир Петров
ЗА Кмет на Община Ценово, област Русе

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово.
цялото предложение >>