07.02.2024
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
 
 Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Ценово.
 
Цялото предложение >>