04.11.2013
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
Относно:допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. в т. 1.2 отдаване под наем или аренда на трайни насаждения.  
 
цялото предложение >>