10.11.2021

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

от д-р Петър Георгиев Петров 

Кмет на Община Ценово, област Русе 

  Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба №2 за общинската собственост на Община Ценово.

цялото предложение >>