11.08.2021

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

от д-р Петър Георгиев Петров 
Кмет на Община Ценово, област Русе 

  Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба №14 за условията и реда за записване, отписване и приемане на децата в предучилищна възраст в детските градини в Община Ценово.

цялото предложение >>