ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
ОТНОСНО: Допълнение на Правилника за реда, начина и условията за отпускане на еднократни социални  помощи на граждани от община Ценово, област Русе.
 
цялото предложение >>