21.11.2023

СЪОБЩЕНИЕ

за одобряване на План – Сметка за очакваните разходи по дейности за чистотата в Община Ценово за 2024г. и определяне размера на „Такса за битови отпадъци“ за 2024г.

Община Ценово съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с внасянето на Докладна записка  за одобряване на План – Сметка за очакваните разходи по дейности за чистотата в Община Ценово за 2024г. и определяне размера на „Такса за битови отпадъци“ за 2024г от Общински съвет - Ценово,  Община Ценово приема предложения и становища относно внесената докладна до 20.12.2023г.
на e-mail: obshtina@tsenovo.bg
или в деловодството на Община Ценово на адрес: с. Ценово, ул. Цар Освободител № 66.

Проект такса битови отпадъци >>