25.10.2023

ПОКАНА
за публична дискусия и обсъждане на Анализ и Предложение за Национална карта на социалните услуги
 
Дата на публикуване: 25.10.2023 г.
            На основание чл. 49, ал. 2 от Наредба за планирането на социалните услуги, в рамките на организирано от Агенция за социално подпомагане обсъждане по чл. 48 от Наредба за планирането на социалните услуги /30-дневен срок/, Кметът на Община Ценово отправя покана към местната общност, жителите на общината  и всички заинтересовани страни за участие в публична дискусия и обсъждане на изработени от Агенция за социално подпомагане:
  • Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
  • Предложение за Национална карта на социалните услуги, в частта за социалните услуги за община Ценово, област Русе.
 
     Публичната дискусия и обсъждане ще се проведе на 01.11.2023 г. (сряда) от 10:30 ч. в заседателната зала на Община Ценово, намираща се на адрес: с. Ценово, обл. Русе, ул. „Цар Освободител“ № 66.
 
    Достъп до горепосочените документите е осигурен от 11.10.2023 г. чрез публикуването им на официалната електронна страница на Община Ценово, в секция „Обяви“, с линк за достъп: https://www.tsenovo.eu/obsajdane-na-analiz-na-potrebnostite-na-nacionalno-nivo-ot-socialni-i-integrirani-zdravno-socialni-uslugi
 
    Документите също може да откриете и на официалния електронен сайт на Агенция за социално подпомагане, с линк за достъп: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialni-uslugi/planirane-na-socialnite-uslugi/ 
 
    Община Ценово кани всички граждани и заинтересовани лица на обсъждането, с цел изразяване на мнения, предложения и становища по разработено Предложение за Националната карта на социалните услуги в страната, в частта за социалните услуги за община Ценово.
 
    Освен по време на публичната дискусия заинтересованите лица могат да подават предложения, мнения и препоръки в писмен вид по изложените документи до 17:00 ч. на 09.11.2023 г. на електронна поща: obshtina@tsenovo.bg или в деловодството на общината на адрес: с. Ценово, ул. „Цар Освободител“ № 66
 
    Предложения, мнения и препоръки подадени след крайния срок няма да се разглеждат. До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки може да промени, допълни или оттегли предложението си.