07.11.2023

ПОКАНА
за първо заседание на новоизбрания Общински съвет Ценово
мандат 2023 - 2027 г.
 На основание чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Областния управител на област Русе  със     Заповед № 4-95-00-556 от 07.11.2023 г. свиква първото заседание на новоизбрания Общински съвет Ценово, мандат 2023 – 2027 г.
 
Заседанието ще се проведе на 09 ноември 2023 г. в салона на НЧ „Христо Ботев - 1898“ с. Ценово от 10,00 часа
 
 прочети подробно: