07.04.2016 

ПОКАНА 

ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПО ПОДХОДА ЛИДЕР В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА  ОБЩИНА ЦЕНОВО и ОБЩИНА СВИЩОВ

 

ПОКАНА   

УСТАВ   

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА