07.08.2013

Община Ценово подписа договор по схема за  безвъзмездна финансова помощ №BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността” на оперативна програма  ‘’Развитие на човешките ресурси’’ за създаване на ‘’Дневен център за  възрастни хора с увреждания в с. Ценово’’ 

цялата новина >>