23.03.2020

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО, 

От Министерството на вътрешните работи на 21.03.2020 г. публикуваха образец на Декларация, с която удостоверявате причината за пътуване извън рамките на населеното място. Това улеснява преминаването през контролно-пропускателните пунктове, които бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки.  

Припомняме, че от 00:00 часа на 21 март 2020 г. на входовете и изходите на областните градове са изградени контролно-пропускателни пунктове, през които се допуска влизането и излизането на граждани само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд, здравословни причини или завръщане на постоянния или настоящ адрес. 

Декларациите се заверяват и от съответния работодател, когато служителите работят в съответното населеното място, но живеят извън него. Важат също и служебни карти.

Образецът се предоставя от днес в сградите на Общинска администрация с. Ценово, както и от кметовете и кметските наместници в населените места от състава на Община Ценово.

Всичко се прави с цел ограничаване разпространението на COVID-19.

Срокът и обхватът на мерките могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Можете и да изтеглите Декларацията тук >>

 23.03.2020 г.