11.08.2020

ОБЯВА

 На основание Заповед №19 от 06.08.2020 г. на Председателя на НЧ "Христо Ботев-1898" с. Ценово, във връзка с взето решение на читалищното настоятелство с протокол №2 от 05.08.2020 г., свързани с управление на собствеността на Народно Читалище "Христо Ботев-1898" с. Ценово, представляваща земеделска земя, находяща се в землищетон на с. Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопанси години.

Заповед >>  

Документация >>