09.04.2020

От днес в Община Ценово се приемат документи за актуализиране на здравноосигурителния статус

Във връзка с въведеното извънредно положение в Република България свързано с COVID-19, включително ограниченията за придвижване между отделни населени места, Национална агенция за приходите (НАП) отправи молба до Община Ценово да осигури възможност на лица с прекъснати здравноосигурителни права да подават Декларация образец №7 “Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски“, както и други документи, необходими за актуализиране на здравноосигурителен статус, чрез посредничеството на Общинската администрация.

В тази връзка, считано от днес, жителите на общината, които имат необходимост да подадат въпросните документи, могат да го направят всеки делничен ден от 8:00 до 17:00 часа в Центъра за административни услуги и информация, намиращ се в сградата на Общинска администрация – Ценово.

Съгласно указанията от НАП, специалистите в Община Ценово не се ангажират с оказване на съдействие, даване на разяснения, предоставяне на допълнителна информация за размера на задължения за здравноосигурителни вноски, както и анализ на представените документи.

В случай на необходимост, такава информация може да бъде получена от служители на приходната агенция чрез обаждане в офиса на НАП Варна, офис – Русе на следните тел. 082/ 808-110, 082/ 808-150, 082/ 808-179.

Служителят на Община Ценово установяват самоличността на лицето, направило волеизявлението чрез проверка на лична карта или друг официален документ за самоличност, сканират представените документи и ги изпращат по електронна поща в офиса на НАП Варна, офис – Русе.

След входиране и обработка на документите, служител на НАП Варна, офис Русе ще върне информация за резултата от обработката им по електронната поща на Община Ценово или на конкретното лице (в зависимост от изразеното желание), за да може същата да бъде предоставена за сведение на лицето.

Информацията за попълване и подаване на Декларация образец №7, както и образец на формуляра, може да намерите на интернет страницата на НАП, в рубриката „Здравно осигуряване”: https://nap.bg/page?id=568

Агенцията информира гражданите, че най-лесният и достъпен начин за плащане на всички данъчни и осигурителни вноски е по Интернет. Плащането на данъци по този начин изисква дебитна карта, регистрация в системата ePay и във виртуалния ПОС терминал на НАП в нейната интернет-страница www.nap.bg 

09.04.2020 г.