12.08.2021

ОБЯВА

Офис за военен отчет-Община Ценово Ви информира, че със заповед ОХ- 647/28.07.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е  разкрита процедура по обявяване на 1(една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 28880-Белене от състава на Сухопътните войски, на лице изпълнявало военна служба(кадрова военна служба).Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
2. Да не са по-възрастни от 40(41 или 44) години;
Съгласно чл. 141, ал.6 ЗОВСРБ, възрастта от 41 или 44 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:
-Изпълнявали са военна служба(кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред,
-Кандидатстват за заемане на длъжността не по- късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба).
3. Да са годни по медицинските стандарти и психологически пригодни за военна служба.
4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ х-р и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ х-р.
5. Да нямат друго гражданство.

Срок за подаване на документите по местоживеене н постоянен адрес - 31.08.2021г. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване можете да получите от:

Военно окръжие I степен Русе - гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8
телефон: 082/834 817

Офис за военен отчет-Община Ценово
с. Ценово, ул. „Цар Освободител”  №66
телефон: 0889 756 330

Линк към обявата: 
http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/oh-647.pdf