Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Ценово

Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета