21.09.2021

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО,

Във връзка с разработване на Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2021-2028 г., Общинска администрация Ценово провежда анкетно проучване за мнението на гражданите, заинтересованите страни и бизнеса по въпросите, свързани с опазването на околната среда на територията на общината.

Целта на проучването е да се информира обществеността за разработването на тази стратегическа програма, да се вземат предвид и отразят изразените мнения и препоръки.

Анкетната карта е анонимна и може да бъде попълнена на следния линк https://forms.gle/7GrY4aAqjZfiWL2U7 в срок до 30.11.2021 г.

Бъдете активни и отговорни към местното развитие!