С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с получено уведомително писмо, относно провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Ценово Ви уведомява, че  в периода 11-14.05.2020г. ЕТ „Галина Александрова - Галя“ ще проведе третиране на пшеница срещу плевели с препарат Фунгицид  „Солигор“ 425 ЕК  и Инсектицид „Афикар“.

Моля да се  предприемат необходимите мерки за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне.

Уведомително писмо >>