12.08.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Уведомява ме Ви, че на 18.08.2020 г от 20:00 до 10:00 часа на следващия ден Община Ценово ще проведе дезинсекционно мероприятие – третиране срещу комари  с препарат „Килол ЕК” /топъл аерозол/ и Цитрол 10/4 УЛВ. Терените подлежащи на третиране са населените места  в Община Ценово /с. Ценово, с. Белцов, с. Долна Студена, с. Пиперково, с. Караманово, с. Новград, с. Джулюница, с. Кривина, с. Беляново/.

Моля да предприемете съответните мерки за опазване на пчелите и пчелните семейства.

 При неподходящо време, третирането ще се извърши в последващите дни с благоприятни климатични условия.

 Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ
Кмет на Община Ценово 

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО