09.06.2022

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомява ме Ви, че в периода 14.06.2022г- 16.06.2022г от 20:00 часа Община Ценово ще проведе дезинсекционно мероприятие – наземно третиране срещу комари  с препарат Цитрол 10/4 УЛВ. Терените подлежащи на третиране са населените места  в Община Ценово / с. Кривина, с. Новград и с. Караманово на 14.06.2022г.; с. Ценово, с. Долна Студена и с. Пиперково на 15.06.2022г.; с. Джулюница, с. Белцов и с. Беляново на 16.06.2022г;/. 

Моля да предприемете съответните мерки за опазване на пчелите и пчелните семейства.

При неподходящо време, третирането ще се извърши в последващите дни с благоприятни климатични условия.

Уведомително писмо >>