24.01.2024

Община Ценово обявява процедура за избор на Здравен медиатор /по заместване по чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда/.
Краен срок за кандидатстване – 24.02.2024 г.

Обява подбор Здравен медиатор 2024

 

Заявление подбор здравен медиатор