ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ 

 

11.01.2021 г. 

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ

по проект:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА СПОРТНА ПЛОЩАДКА НА ОТКРИТО В УПИ I-385, КВ. 42, С. ДОЛНА СТУДЕНА, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ“   

 

03.07.2018 г. 

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ

по проект:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА СПОРТНА ПЛОЩАДКА НА ОТКРИТО В УПИ I-385, КВ. 42, С. ДОЛНА СТУДЕНА, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ“   

 

16.09.2016 г. 

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ

по проект:

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ: RSE1211/II-54 /ЦЕНОВО – ВАРДИМ/ - ЦЕНОВО – БЕЛЦОВ – КРИВИНА - ПРИСТАНИЩЕ КРИВИНА, ОБЩИНА ЦЕНОВО“, С КОЙТО ОБЩИНА ЦЕНОВО ЩЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020Г.“ 

 

16.09.2016 г. 

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ

по проект:

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДА С ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И АТРАКТИВНО ЕКСПОНИРАНЕ HA MECTHOTO ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ОБЩЕСТВЕНА КОЛЕКЦИЯ В С. НОВГРАД, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ"