ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ) 

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО:

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ГАРАНЦИИ:
IBAN:                              BG 88 CECB 9790 3376 5427 00
BIC:                                 CECB BGSF
ЦКБ АД – гр. Русе, офис Ценово

 

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
IBAN:                                 BG 04 CECB 9790 8476 5427 00
КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ:    44 70 00
BIC:                                    CECB BGSF
ЦКБ АД – гр. Русе, офис Ценово