Образование 

Р е г и с т ъ р на общинските детски градини на територията на Община Ценово   

Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ценово (2023 – 2024) 

Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ценово (2020 – 2022)

Стратегия за развитие на ДГ "Баба Тонка" с. Ценово за периода (2016-2020 г.);
Стратегия за развитие на ДГ "Щастливо детство" с. Долна Студена за периода (2016-2020 г.);
Стратегия за развитие на ДГ "Радост" с. Караманово за периода (2016-2020 г.);
Стратегия за развитие на ДГ "Славейче" с. Новград за периода (2016-2020 г.);

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно за 2023 г. в Община Ценово, област Русе
Годишен план за дейността на ДГ "Баба Тонка" с. Ценово за учебната 2016/2017 г.;

Годишен план за дейността на ДГ "Щастливо детство" с. Долна Студена за учебната 2016/2017 г.;
Годишен план за дейността на ДГ "Радост" с. Караманово за учебната 2016/2017 г.;
Годишен план за дейността на ДГ "Славейче" с. Новград за учебната 2016/2017 г.;