25.10.2023
О Б Я В Л Е Н И Е
     Във връзка с  Р Е Ш Е Н И Е  № 744 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ  от 20 октомври 2023 година
 
Процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Автомагистрала ,,Русе-Велико Търново“, участъци „Русе-Бяла“ и обход на град Бяла от км 0+500 до км 76+040“, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе
 
Р Е Ш Е Н И Е  № 744  НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ  >> 
Община Ценово публикува списък на засегнатите имоти,  землището на с. Белцов.
Обявление >>  
За Белцов >>