04.05.2022

ОБЯВА

Военно окръжие I степен – Русе информира, че със заповед № ОХ-1070/25.11.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности за служба в Доброволния резерв, които могат да се заемат от български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс

Обявените длъжности са в следните формирования:

 За Централно военно окръжие – общо 202 длъжности:

• 9 длъжности във Военно окръжие I степен – Русе

• 10 длъжности във Военно окръжие II степен – Велико Търново

• 6 длъжности във Военно окръжие II степен – Габрово

• 2 длъжности във Военно окръжие II степен – Разград

• 1 длъжности във Военно окръжие II степен – Силистра

• 20 длъжности във Военно окръжие I степен – Пловдив

• 2 длъжности във Военно окръжие II степен – Кърджали

• 9 длъжности във Военно окръжие II степен – Пазарджик

• 3 длъжности във Военно окръжие II степен – Смолян

• 5 длъжности във Военно окръжие I степен – Варна

• 4 длъжности във Военно окръжие II степен – Добрич

• 8 длъжности във Военно окръжие II степен – Шумен

• 1 длъжности във Военно окръжие II степен – Търговище

• 12 длъжности във Военно окръжие I степен – Плевен

• 2 длъжности във Военно окръжие II степен – Видин

• 14 длъжности във Военно окръжие II степен – Враца

• 10 длъжности във Военно окръжие II степен – Ловеч

• 12 длъжности във Военно окръжие II степен – Монтана

• 12 длъжности във Военно окръжие I степен – Стара Загора

• 17 длъжности във Военно окръжие II степен – Бургас

• 8 длъжности във Военно окръжие II степен – Сливен

• 4 длъжности във Военно окръжие II степен – Ямбол

• 4 длъжности във Военно окръжие II степен – Хасково

• 18 длъжности във Военно окръжие I степен – София

• 7 длъжности във Военно окръжие II степен – Благоевград

• 2 длъжности във Военно окръжие II степен – Перник

 За Военноморските сили – общо 18 длъжности

• 8 длъжности във военно формирование 22480-Бургас

• 10 длъжности във военно формирование 38010-Варна

 За Сухопътни войски – общо 1344 длъжности

• 234 длъжности в Гарнизон Асеновград

• 61 длъжности в Гарнизон Белене

• 69 длъжности в Гарнизон Пловдив

• 72 длъжности в Гарнизон Шумен

• 25 длъжности във военно формирование 22220-Сливен

• 180 длъжности във военно формирование 26260-Сливен

• 8 длъжности във военно формирование 32420-Русе

• 64 длъжности във военно формирование 22160-Плевен

• 15 длъжности във военно формирование 42600-Мусачево

• 56 длъжности във военно формирование 24150-Стара Загора

• 29 длъжности във военно формирование 24620-Свобода

• 12 длъжности във военно формирование 28610-София

• 194 длъжности във военно формирование 26400-Благоевград

• 206 длъжности във военно формирование 54990-Враца

• 119 длъжности във военно формирование 28330-Смолян

За контакт и информация: 

- Военно окръжиеI степен – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817

         - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

- на Централно военно окръжие - www.comd.bg