04.11.2020

ОБЯВА

Офис за военен отчет-Община Ценово Ви информира, че със Заповед на Министъра на отбраната на Република България са обявени 18 вакантни длъжности за войници във военни формирования от Стационарната комуникационна и информационна система.

Вакантните длъжности са в следните военни формирования:

в.ф. 42170 Сливен – 2 длъжности          в.ф. 26340 София – 3 длъжности

в.ф. 46390 София  – 3 длъжности          в.ф. 34610 София – 2 длъжности

в.ф. 38460 София  – 1 длъжност            в.ф. 36450 София – 3 длъжности

в. ф. 38410 София – 2 длъжности          в.ф. 26050 София – 2 длъжности

Срок до 27.11.2020г.

За информация:
Офис за военен отчет - Община Ценово - 0889756330
Военно окръжие - Русе                          - 082/834 817