09.11.2020

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за заемане на офицерска длъжност във военно формирование 26400 - Благоевград, чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина за времето от 15.12.2020г. до 17.12.2020г.

Прочети подробно обявата: